Föreningen är ideel och bildades 1971. Vårt ändåmål är att förvalta Sankta Valborgs kapell i Lövhult med syfte att väcka, förvalta och stärka användningen av kapellet i en sund demokratisk anda.

Föreningens årsmöte hålls i februari där man som medlem är välkommen.

Ordförande är Lars-Göran Bruce.