Föreningen är nu ansluten som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. Under föregående veckan har föreningen skickat en ansökan till Allmänna arvsfonden på ett bidrag av 500 000:-. Tidigare har även föreningen fått 300 000:- från Boverket med förbehåll att kommunen står som medfinansiär. Föreningen har därför sökt
200 000:- av Nässjö kommun. Utöver detta har privatpersoner och föreningar skänkt närmare 37 000:- till dags datum. Styrelsen tackar alla bidrag små som stora!