Den ideella och fristående Föreningen Sankta Valborgs Kapell förvaltar kapellet och dess tomt i Lövhults friluftsområde. Lövhult ligger ca 6 km utanför centrala Nässjö.

Föreningen Sankta Valborgs Kapell bildades 1997 utan koppling till Svenska Kyrkan. Innan dess var det en stiftelse med tillhörighet Linköpings stift.

Kapellet har benämnts ”Sveriges första idrottskyrka” och byggdes under 1940-talet för att skapa kontakt mellan kyrkan och idrottsfolket. Initiativtagare till kapellet var Arvid Wallerström, 1886 – 1968, Nässjös främste PR-man under sin tid. Invigning av kapellet skedde den 31 oktober 1948.

Till höger om entrén står Idrottsflickan, ett leende flickansikte i brons placerad på en granitpelare. Skulptör är Axel Wallenberg, född i Nässjö.

Pilgrimsgrottan till vänster om entrén byggdes 1951 mitt emot kapellet men flyttades senare till den plats där den är placerad idag. Skulpturen i grottan heter Meditation och är liksom Idrottsflickan skapad av Axel Wallenberg.

Under rubriken ”Historik” finns mer att läsa om kapellet och dess historia.

Kapellet används flitigt för olika typer av evenemang, såsom dop, bröllop, urnsättning, konserter och föreläsningar. Kapellet rymmer 75 personer.

Under de senaste åren har kapellet genomgått en upprustning såväl in- som utvändigt.

Låt oss ta en tillbakablick i såväl ord som bild.

Året var 2020 och det var möte i kommunfullmäktige. Föreningens ledamot Ingvar Ellbring höll ett brandtal, ”Sankta Valborgs Kapell i Lövhult håller på att förfalla, det kan väl vi Nässjöbor inte acceptera…”

Från ord till handling

En arbetsgrupp bildades tillsammans med styrelsen för kapellet och ett arbete som sedan pågått under drygt 2 år på ideell basis fick sin början.

Hösten 2021 ägnade arbetsgruppen tiden åt att på olika sätt informera och skapa intresse för projektet med fokus att skapa bidragsgivare/sponsorer och värva nya medlemmar. Bygglov söktes vid årsskiftet 2021/22 och byggprojektet startade ensommaren 2022. Sedan januari 2023 har vi kunnat njuta av ett vackert kapell såväl exteriört som interiört.

Föreningens medlemmar jobbar för att kunna rusta upp och bevara Kapellet.  Detta kräver ett större kapital som vi i dagsläget ansöker om i olika stiftelser. Utöver detta har besökare genom bidrag på vårt Swish nummer 1232969202 lagt en grund för att kunna rusta upp och tillgänglighetsanpassa kapellet. Tack för alla bidrag som i dagsläget har inkommit. MVH Styrelsen.